XXV Międzynarodowe Targi
Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
WOD-KAN 2017

16-18 maja 2017 r.

Targi

Gala

Biesiada